Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéri Régió Gazdaság és Területfejlesztési Klaszter

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéri Régió Gazdaság és Területfejlesztési Klasztert Budapest Főváros XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, és Vecsés Város Önkormányzata kezdeményezésére a két önkormányzat valamint Budapest Főváros Önkormányzata, Pest Megye Önkormányzata, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője, a Budapest Airport Zrt., és légiközlekedés irányítását végző HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. alapították. Az alapítók 2015-ben szándéknyilatkozatot írtak alá, amelyet 2017. június 15. napján együttműködési megállapodás megkötésével erősítettek meg, egyúttal bevonták az alapítói körbe a Nemzeti Befektetési Ügynökséget is.

A klaszter a térségben a területfejlesztés és helyi gazdaság élénkítés feladatainak koordinálására jön létre, ezért a céljaival azonosulni tudó, a térségben működő, vagy a repülőtérhez kötődő állami, önkormányzati és piaci szereplők, intézmények, gazdasági társaságok felé nyitott kezdeményezés.

A Klaszter a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Régió terület- és gazdaságfejlesztése érdekében jött létre. Célja, hogy Magyarország Közép-Európa egyik legversenyképesebb országává váljon és megerősítse közép-európai üzleti kaputérség szerepét a szolgáltatások, a logisztika, és az innováció területein.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Magyarország gazdasági növekedésének kulcsszereplőjeként meg kívánja erősíteni vezető pozícióját a Kárpát-medencében, a nemzetközi repülőtér térsége pedig a budapesti agglomeráció nemzetközi versenyképessége fokozásának és a keleti országrész felzárkóztatásának egyik motorja kíván lenni összhangban az országos és területi fejlesztési koncepciókban megfogalmazottakkal.

Ennek érdekében a Klaszter feladata:

  • a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén és a repülőtér térségében működő és az ide befektetni szándékozó gazdasági szereplők együttműködésének elősegítése;
  • korszerű ipari-logisztikai, technológiai és innovációs központok létrehozásának elősegítése;
  • a térségi foglalkoztatási lehetőségek bővítése;
  • a térség nemzetközi versenyképességéhez nélkülözhetetlen infrastrukturális és humántőke fejlesztés elősegítése;
  • hazai és nemzetközi szakmai és intézményes befektetők térségbe vonzása;
  • a helyi gazdaságfejlesztés hazai és nemzetközi jó gyakorlatának megismerése, adaptálása, alkalmazása és elterjesztése;
  • a fenti célok érdekében a Magyar Kormány és az Európai Unió által a helyi gazdaságfejlesztés élősegítésére biztosított pályázati és más források megszerzése.