Az Európai Bizottság javaslatai között szerepel a repülőtéri átvizsgáló berendezés

Az Európai Bizottság javaslatai között szerepel a repülőtéri átvizsgáló berendezés

Az Európai Bizottság javaslatai között szerepel a repülőtéri átvizsgáló berendezésekre vonatkozó uniós minősítési rendszer és a versenyképesebb uniós biztonsági ágazat ösztönzése.

Az Európai Bizottság a légiközlekedés-védelmi átvizsgáló berendezésekre vonatkozó egységes minősítési eljárás létrehozását fogja javasolni az uniós biztonsági ágazat versenyképességének javítására, amint azt április 20-án előzetesen bejelentette, amikor kijelölte a tagállamok alkotta, hatékony és valódi  biztonsági unió létrehozása felé vezető utat.
Az uniós tanúsítvány bevezetése lehetővé teszi, hogy egy adott tagállamban jóváhagyott védelmi berendezést egy másikban is forgalomba lehessen hozni. A védelmi berendezések kölcsönös elismerését lehetővé tevő uniós rendszer létrehozása orvosolni fogja a piac széttagoltságát, megerősíti az uniós biztonsági ágazat versenyképességét, növeli a foglalkoztatást az ágazatban és végső soron hozzájárul a légi közlekedés biztonságának fokozásához Európában.
A légi közlekedésben jelentős piacot képviselnek a személyek, kézipoggyászok és áruk átvizsgálására használatos védelmi berendezések: éves összesített forgalmuk 14 milliárd EUR, amelyből csak az EU-ra eső rész 4,2 milliárd EUR-t tesz ki. Jelenleg azonban széttagolt az átvizsgáló berendezések piaca a nemzeti minősítési eljárások miatt, amelyek akadályozzák a piaci hatékonyságot és az áruk szabad mozgását.

A polgári repülés terén alkalmazott biztonsági ellenőrzési berendezések szabad mozgásának lehetővé tétele a belső piacon növeli majd az uniós biztonsági ágazat általános versenyképességét.
A légiközlekedés-védelmi átvizsgáló berendezésekre vonatkozó műszaki leírást és teljesítőképességi követelményt meghatározó meglévő uniós szabályozás nem állapít meg az Unió teljes területén jogilag kötelező megfelelőségértékelési rendszert annak biztosítására, hogy az előírt szabványokat valamennyi uniós repülőtéren betartsák. Következésképpen egy adott uniós tagállamban minősített berendezést nem lehet forgalomba hozni a többi tagállamban.
A bizottsági javaslat egységes uniós minősítési rendszert hoz létre, amely közös tesztelési módszereken és a gyártók általi megfelelőségi nyilatkozat kibocsátásán alapul. Ez utóbbi a kölcsönös elismerés elve alapján valamennyi uniós tagállamban érvényes lesz.

Forrás: Európai Bizottság