Közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost nevezett ki a miniszterelnök

Közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost nevezett ki a miniszterelnök

A Kormány 1786/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a közúti és kötöttpályás közlekedési infrastrukturális fejlesztésekkel (a továbbiakban: fejlesztések) kapcsolatos
kormányzati koordinációs feladatok ellátására dr. Homolya Róbertet e határozat közzétételét követő naptól
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a) ellátja a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési, az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program, az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz forrásokból finanszírozott fejlesztések,
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program közlekedési infrastruktúra fejlesztéseinek kormányzati összehangolását és koordinációját,
b) koordinálja az állami nagyberuházásokhoz kapcsolódó – a Budapest Főváros Önkormányzat (a továbbiakban:
Főváros) feladat- és hatáskörét is érintő – közlekedésfejlesztéseket,
c) részt vesz az a)–b) pont szerinti fejlesztések szakmai tartalma előkészítésének koordinálásában,
d) összehangolja az a)–b) pont szerinti fejlesztésekben részt vevő államigazgatási szervek, állami vállalatok
és a Főváros a)–b) pontban meghatározott közlekedési infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó
tevékenységét,
e) javaslatot tesz a Kormány számára az a)–b) pont szerinti fejlesztések kormányzati szándéknak megfelelő
megvalósításához, befejezéséhez és lezárásához kapcsolódó jogalkotói és egyéb döntést igénylő feladatok
vonatkozásában.

3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja. A kormánybiztos feladatainak ellátását a miniszterelnök
a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével biztosítja.

4. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a Ksztv. 31. § (7) bekezdése szerinti díjazásban és
juttatásokban részesül.

5. A kormánybiztost az 1. pont szerinti tevékenységének ellátásában nyolcfős titkárság segíti.

6. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy az általános együttműködési kötelezettség
keretében a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák
a kormánybiztos rendelkezésére.

7. Hatályát veszti a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
szóló 1345/2016. (VII. 6.) Korm. határozat.

8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17179.pdf