Mi újság Európa?

Mi újság Európa?

Baucool_consuliting

 • A legfrissebb hírek az Unióból
Az Európai Uniót 27 európai ország alkotja.
Ezek az országok azért szövetkeztek, hogy az emberek jobban, könnyebben és nagyobb biztonságban élhessenek.
Ezek az országok megegyeztek, hogy együttműködnek egymással és segítik egymást.

Az Európai Uniónak 3 fő szerve van:

 • az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság
javaslatokat tesz az Európai Unió
jogszabályaira.

Bizottság

 • az European Parliament
Az Európai Parlament képviselőit
az európaiak választják meg,
hogy megvédjék a jogaikat.

Európai Parlament

 • az Európai Unió Tanácsa
Az európai uniós tagállamok
döntéshozóinak
találkozóit hívjuk
az Európai Unió Tanácsának.
Az Európai Unió tanácsa
Ez a 3 szerv nagyon fontos az Európai Unió működéséhez.
Európa érdekében szorosan együttműködnek:
 • Az Európai Bizottság javasolja a jogszabályokat.
 • Az Európai Parlament
és az Európai Unió Tanácsa
pedig megvitatja a javaslatokat, majd dönt arról, hogy bevezesse-e a
javasolt jogszabályt.
 • Ha úgy dönt, hogy bevezet egy adott jogszabályt,
akkor az Európai Unió minden országának
be kell azt vezetnie.
Az Európai Parlament az EU egyetlen közvetlenül megválasztott intézménye.
A 705 EP-képviselő feladata az Ön képviselete. Az Európai Parlament a politikai viták és a döntéshozatal fontos uniós szintű fóruma. Az Európai Parlament képviselőit közvetlenül választják valamennyi tagállamban abból a célból, hogy képviseljék az emberek érdekeit az uniós jogalkotás során, és hogy biztosítsák a többi uniós intézmény demokratikus működését.
Az Európai Bizottság az EU stratégiái, a stratégiai alkotásban kap szerepet, mik legyenek a prioritások, a gyakorlati megvalósítások az unióban. 2019-2024-es időszakra 6 fő prioritást jelölt ki a Bizottság:
 • Európai zöld megállapodás
 • Emberközpontú gazdaság
 • A digitális korra felkészült Európa
 • Az európai életmód előmozdítása
 • Európa globális szerepének erősítése
 • Új lendület az európai demokrácia számára
Az Európai Bizottság június 3-án, szerdán elindította az európai minimálbér-szabályozásról szóló konzultáció második szakaszát, az Emberközpontú gazdaság kidolgozásának keretén belül. Az európai szakszervezetekkel és munkáltatói érdekképviseletekkel folytatott egyeztetés első szakasza 2020. január 14-én indult és február 25.én zárult. A konzultáció kezdeti célja az volt, megvizsgálják, kell-e egyáltalán európai szabályozás a minimálbérről, amire egyértelmű igen lett a válasz. Most az a feladat, hogy megtalálják a módját, hogyan vezethetik be az új intézményt az Európai Unióban.
Az európai minimálbér-szabályozás kidolgozásában aktívan vesz részt a DK európai parlamenti képviselője, Dobrev Klára, aki azért küzd, hogy a minimálbérről szóló majdani ajánlás kötelező érvényű legyen a tagországok számára.
Dobrev Klára szerint szeptemberre meglehet a megoldás, amit addigra várhatóan jogszabályi szövegben is megfogalmaznak. Az európai minimálbér nem egyforma összegű juttatások bevezetését jelentené, hanem egységes elvek szerinti meghatározását. Az elképzelések között szerepel, hogy a minimálbér érje el a hivatalos átlagjövedelem 60 százalékát, szabályok írják elő évenkénti emelését, és ne lehessen bizonyos társadalmi rétegeket kizárni a szabályozás hatálya alól.
Az alábbi linken beszél Dobrev Klára az európai minimálbér-szabályozás bevezetésének lehetőségéről:

Dobrev Klára

Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője nyitóbeszédet mond az európai minimálbérről szakszervezeti vezetők részvételével rendezett konferencián a budapesti Európa Pontban 2020. február 21-én. Fotó: MTI/Mohai Balázs